“जीवन के रहेछ”-कविता 

This News was posted on March 19, 18 1:41 pm

मिरा “सङ्कल्प” -सिन्धुली


निकै बेर सोच्छु
अनि यस्तो लाग्छ
कतै जीवन खाली जस्तो कतै जीवन भरी जस्तो
अनि
खाली पनि होइन
भरी पनि होइन
बिचको पनि होइन
बिच भन्दा अलि तल पनि होइन
बिच भन्दा अलि माथिको त
झन हुॅदै होइन
खास जीवन हो चाॅहि के त?
अनि फेरी सोच्छु
संघर्ष पछि त पूर्ण सफल हो जीवन
भन्ने लाग्छ।
फेरी अर्को संघर्ष गर्नुपर्दा,
हत्तेरी!!उक्त परिभाषा पनि
फिका लाग्छ,
आ!जीवन त असफल रहेछ।
आॅसु रहेछ।
कुनै क्षण ओठमा फुत्त हाॅसो फुस्किन्छ,फेरी लाग्छ
जीवन त हाॅसो रहेछ।
र आकस्मिक दुःख आइलाग्छ
सोच्छु,जीवन त दुःख पो रहेछ,
त्यही दुःखसॅग लाड्दा-लड्दै
मीठो फल प्राप्त हुन्छ।
पछि लाग्छ, जीवनको
एक पाटो सुख पनि रहेछ।
र सोच्छु सबै रात अध्यारा हुॅदैन।
सबै दिन उज्याला हुॅदैन।
अनि तपाई सोध्नुहुन्छ,
जीवन के रहेछ?
अनि मलाई भनिदिऊ लाग्छ
जीवन सबचिज रहेछ।
सोचाइ र गराइको समष्टि रहेछ,,,!